Corona

Vigtig info ifm. corona-situationen


Som følge af corona-situationen har regeringen indført hjælpepakker og andre tiltag for at hjælpe virksomhedsejere i denne svære tid. Læs mere herunder:


"Regeringen har den 17. marts 2020 sammen med et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Der er vedtaget følgende ændringer:

  • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.

  • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.  

  • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.

  • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.

  • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen."


Kilde: Skat.dk (https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900)Læs mere om vigtig information til virksomheder i forhold til corona-situationen - KLIK HER
Dansk Firma Revision

Kirkebjerg Allé 86

2605 Brøndby


TLF: 43 99 22 55 

E-mail: dfr@danskfirmarevision.dk