Revision - Fravalg af revision

REVISION / FRAVALG AF REVISION


Hvis du har et anpartsselskab eller et aktieselskab har du mulighed for at fravælge revision.


Betingelser for at fravælge revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:


En balancesum på 4 mio. kr.

En nettoomsætning på 8 mio. kr. og

Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret


Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.


Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.


Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.